ਬੀਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ

(ਪਡ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

•ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥ

•ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ

•ਮਹਾਨ ਬਹਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ

•ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ 

•ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ  -ਜਾਰਜ ਥਾਮਸਨ

•ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ :ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ)

•ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ : ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ)

•ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ : ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ)

•ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ: ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ)

•ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ: ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਪੰਜਵੀ ਕਿਸ਼ਤ)

•ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ: ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ- (ਛੇਵੀ ਕਿਸ਼ਤ)

•ਸਤਾਲਿਨ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦ –

•ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਆਸਮਾਨ, ਬਦਲੇਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ

•ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ -ਜਾਰਜ ਥਾਮਸਨ

•ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਅਮਰ ਰਹੇ

•ਮਾਓ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਯੁੱਗਪਲਟਾਊ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

•ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ

•ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਸ਼ਤੀ ਚਿੱਠੀ (16 ਮਈ, 1966)

•ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

•ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ

•ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 50 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ 

•ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ

•ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਖ—3 ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

•ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਖ —4 ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਸਿਥਾਰਤ ਬਾਰਵੇਂ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

•ਮਹਾਨ ਪੋਰ੍ਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਖ — 5  ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਂਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

•ਮਹਾਨ ਪੋਰ੍ਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਖ — 6  ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ

•ਮਹਾਨ ਪੋਰ੍ਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ -7 – ਪਾਰਟੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ

• ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਖ—8 ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 

•ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ

•ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ

•ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ

•ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ

•ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

•ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ

•ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲੋ – ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੇ-ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਪੋਸਟਰ

•ਅੱਠਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਪਲੈਨਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਰ

•ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

WordPress.com Logo

ਤੁਸੀਂ WordPress.com ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Google+ photo

ਤੁਸੀਂ Google+ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Twitter picture

ਤੁਸੀਂ Twitter ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

Facebook photo

ਤੁਸੀਂ Facebook ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ /  ਬਦਲੋ )

w

Connecting to %s