ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 50 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ •ਸੁਖਵਿੰਦਰ

2

ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਲੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

“ਪਰ੍ਤੀਬੱਧ”, ਅੰਕ 27, ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ